T. +34 972 205 816
tel
Inici  »  Productes  »  EuroCom

EuroCom

Gestió comptable dirigida a les petites i mitjanes empreses, que permet controlar de forma global la situació comptable i financera de la seva empresa.
Introducció

Gestió comptable dirigida a les petites i mitjanes empreses, que permet controlar de forma global la situació comptable i financera de la seva empresa.

Eurocom és una aplicació que ha estat desenvolupada per facilitar el procés comptable tant general com analític, en un entorn gràfic multidivisa. La seva utilització senzilla en entorn Windows garanteix una gestió comptable rigorosa i òptima, permetent controlar i gestionar de forma global tots els processos administratius (des de consultar assentaments comptables a generar balanços, control pressupostari i amortitzacions).

Funcionalitats

Pla de comptes
 • Definició comptes
 • Dades generals
 • Saldos
 • Forma de pagament i dades bancàries Client / Proveïdor
 • Gràfica personalitzada i exportació a fulla de càlcul
 • Consolidació en línia
 • Gestió documental a nivell de compte
Factures d’IVA
 • Generació automàtica assentaments
 • Desglós per tipologia de factura i IVA
 • Recerca ràpida de comptes
 • Factures intracomunitàries
 • Assignació de factures a projectes i subprojectes
 • Gestió documental
Llistats
 • Pla de Comptes
 • Esborrany Assentaments
 • Diari per concepte
 • Major
 • Balanç de sumes i saldos
 • Informe d’explotació
 • Registre i Diari IVA
 • Informe 347
 • Formularis oficial declaració IVA model 303 i 340
 • Llistats xecs i pagarés, amb carta adjunt
Amortitzacions
 • Manteniment Immobilitzat
 • Consultes d’elements
 • Informe de previsió
 • Creació d’assentaments
 • Generació automàtica d’assentaments d’amortització
 • Gestió documental
Utilitats
 • Agenda
 • Calendari de festes
 • Importació de dades
 • Generació de mailings a clients, proveïdors mitjançant plantilles de MS-Word o per E-Mail
 • Consulta de les fitxes de major
 • Consulta per document
 • Consulta per import
 • Punteig de Comptes
 • Ratis
 • Editor d’autoinformes
 • Consolidació empreses
 • Tancament exercici
 • Renumerador
 • Generació de mailings a clients/proveïdors mitjançant plantilla de WORD o enviament directe per correu electrònic en format .pdf
Assentaments
 • Incorporació immediata a balanços.
 • Recerca ràpida de comptes.
 • Comentaris predefinits en assentaments.
 • Assignació assentaments a projectes i sub projectes, per el control de desviacions d’ingressos i despeses sobre pressupost
 • Assentaments predefinits
 • Punteig bancari
Control Pressupostari
 • Entrada de pressupostos de despeses / ingressos per mes.
 • Desviació mensual sobre pressupostat.
 • Gràfica representativa i exportació a full de càlcul
 • Analítica: Gestió de projectes, resum interanuals, balanços, evolució projectes, control despeses, detall per compra
Cartera
 • Manteniments de Cartera
 • Venciments predefinits
 • Consultes
 • Tresoreria, control de risc
 • Documents de cobrament
 • Tramesa de rebuts
 • Cobrament de rebuts
 • Pagaments
 • Documents de pagament
 • Llistat de documents
 • Emissió de documents
 • Comptabilització
 • Confirming xecs i transferències directament a banc
 • Llistats per pantalla / impressora / PDF
Característiques Generals
Arquitectura
És una aplicació client-servidor suportada en entorn Microsoft® Windows XP/Vista/7/8
Multiempresa
Gestioni diferents empreses i organitzacions amb el mateix programa.
Restriccions per usuaris
Permet gestionar múltiples usuaris amb diferents perfils, únicament accessibles a les opcions i apartats que autoritzi l'administrador.
Total Adaptabilitat
Parametritzable per adaptar-se al funcionament de qualsevol client, segons les seves necessitats.
Configuració modular
Aplicació intuïtiva i de fàcil utilització, i que permet la integració amb altres mòduls a la configuració estàndard, segons les necessitats de cada client, gràcies a la seva arquitectura modular.