T. +34 972 205 816
tel
Inici  »  Productes  »  EuroFac

EuroFac

Gestió de facturació dirigida a les petites i mitjanes empreses, que permet controlar tots els processos administratius, de cicles de compra i venda, per una correcta gestió
Introducció

Gestió de facturació dirigida a les petites i mitjanes empreses, que permet controlar tots els processos administratius, de cicles de compra i venda, per una correcta gestió (des d’estocs, comandes, control de magatzems, escandalls, i ordres de fabricació.)

EuroFac és una aplicació que ha estat desenvolupada per facilitar el procés de gestió de compres, vendes i la gestió d’estocs d’una empresa, tant general com analítica, en un entorn gràfic multidivisa. La seva utilització senzilla en entorn Windows garanteix una gestió rigorosa i òptima.

Funcionalitats

Definició d’articles
 • Família
 • Subfamília
 • Unitats, Quilos, Metres, etc..
 • Codis EAN
 • Descomptes
 • Comissions
 • Escandalls
 • Partides
 • Data de caducitat
Clients / Proveïdors
 • Fitxa de dades Fiscals i dades d’enviament d’albarans i mercaderia
 • Activitats de client
 • Magatzems per defecte
 • Descomptes personalitzats per client
 • Forma de Pagament / Cobrament
 • Dades bancàries
 • Divisa utilitzada
 • Transport utilitzat
 • Enviament de mailings, llistat tarifes i altres informacions mitjançant email
 • Alertes de clients proveïdors a la creació d’albarans i factures
Representants
 • Tipus de comissions per representant
 • Comissions especials per article o per dates
 • Incentius per facturació
Definició de presentacions (agrupació d’articles)
 • Configuració
 • Pes Net i Brut
 • Valoració per presentació o article
 • Tarifes múltiples
 • Tarifes especials per article o client
 • Llistat d’etiquetes d’article
 • Control d’estoc per article i partides
 • Parametrització d’estoc Mínim i Màxim.
 • Existències, inventari
 • Moviments d’entrada i sortida
 • Gestió i control de traçabilitat a nivell d’article, presentació, partida, etc…
 • Preu últim, preu mig ponderat
 • Entrada de comandes i compra per internet
Gestió Estoc
 • Entrada de moviments de magatzems
 • Gestió multi magatzem
 • Traspassos entre magatzems
 • Consulta disponibilitat per Article, per client o proveïdor
 • Diari de moviments
 • Fitxa de l’article
 • Existències
 • Inventaris (actual o per dates)
 • Listat d’estoc de mínims i màxims
 • Traçabilitat per partida
LListats
 • Fitxers Principals
 • Fitxers Secundaris
 • Articles
 • Tarifes de preus
 • Tarifes de compra
 • Tarifes per client
 • Tarifes per article
 • Llistat cost / escandalls
 • Clients
 • Proveïdors
 • Llistat de consum articles
 • Llistat Crèdit i Caució
 • Anagrama de l’ empresa als llistats
 • Llistats per pantalla, per impressora o PDF
 • Enviament de llistats per e-mail
Escandalls
 • Creació i manteniment d’escandalls
 • Càlcul de preus
 • Escandalls de producte per presentació (caixes, llaunes, etc…)
Ordres de fabricació
 • Entrada d’ordres de fabricació
 • Reserva de Material per fabricació
 • Descàrrega d’estoc
 • Alta de partides des de l’ordre de fabricació
 • Llistats de cost escandalls
 • Llistats de producció
 • Llistats d’ordres segons el seu estat previst, real, pendents o reservades
Gestió de compres
 • Entrada de comandes i Albarans de compra
 • Consultes per comanda, per proveïdor o per data de lliurement
 • Entrada de Factures de Compra i punteig d’albarans
 • Diari de Factures rebudes
 • Registre IVA Compres
 • Generació comandes a partir d’estoc mínim
 • Control de traçabilitat
 • Comptabilització de compres i traspàs a comptabilitat (EUROCOM)
 • Estadístiques de compra per proveïdor, article
 • Compres per Article
 • Compres per Proveïdor
Gestió de Vendes
 • Entrada de Comandes i Albarans de venda
 • Consultes per article, per client o per data lliurement
 • Diari d’albarans de venda
 • Etiquetes de transport
 • Generador de Factures
 • Emissió de Factures
 • Enviament de factures per e-mail en format PDF amb signatura electrònica
 • Diari de Facturació
 • Registre d’IVA
 • Declaració IVA model 303 i 340
 • Comptabilització de vendes i traspàs a comptabilitat (EUROCOM)
 • Llistats i control de Crèdit i Caució
 • Diari de facturació per representant
 • Relació de comissions per representant
 • Manteniment i generació de liquidacions
 • Control de risc de crèdit amb alertes
 • Control de traçabilitat dels documents venda
 • Llistats de vendes Client / Article
 • Llistats de vendes Article /Client
 • Llistats de vendes Representant / Client
 • Llistats de vendes Representant / Article
 • Vendes per Article
 • Vendes per Client
 • ABC per Article / Client
 • Marge per Article
Característiques Generals
Arquitectura
És una aplicació client-servidor suportada en entorn Microsoft® Windows XP/Vista/7/8
Multiempresa
Gestioni diferents empreses i organitzacions amb el mateix programa.
Restriccions per usuaris
Permet gestionar múltiples usuaris amb diferents perfils, únicament accessibles a les opcions i apartats que autoritzi l'administrador.
Total Adaptabilitat
Parametritzable per adaptar-se al funcionament de qualsevol client, segons les seves necessitats.
Configuració modular
Aplicació intuïtiva i de fàcil utilització, i que permet la integració amb altres mòduls a la configuració estàndard, segons les necessitats de cada client, gràcies a la seva arquitectura modular.
Mòduls
PocketFac
Módulo de pedidos de venta por representantes utilizando teléfonos con sistema Windows Mobile y sincronizando los datos por telefonía 3G.
PocketFact Pc
Mòdul de comandes de venda per representants utilitzant ordinadors portàtils amb sistema Windows7 i sincronitzant les dades per Adsl.